Cục đẩy công suất

Cục đẩy công suất (cục đẩy công suất âm thanh) là thiết bị khuếch đại âm thanh.
Ứng dụng trong các hệ thống loa lớn phục vụ cho không gian rộng như karaoke chuyên nghiệp, quán bar, coffee, hội trường…

Cục đẩy APP

Cục Đẩy CARD

Cục đẩy Crown

Cục đẩy DMX

Cục Đẩy Phoenix

Cục đẩy Tecnare

0